USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Rektorzy o swoich uczelniach – wywiad JM Rektora dla dziennika Rzeczpospolita

Data publikacji: 26 lutego 2021Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” zarówno uczelnie w Polsce jak i na świecie, stoją obecnie przed dużymi wyzwaniami. Owe wyzwania to nie tylko wciąż niestabilna sytuacja epidemiczna w naszym kraju, ale również zmiany jakie aktualnie zachodzą w strukturach społecznych, demograficznych oraz oczekiwaniach ze strony studentów oraz pracodawców.

Pandemia wymusiła na wszystkich uczelniach niemal całkowite przejście z kształcenia stacjonarnego na nauczanie zdalne. I o ile wykłady online dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych były możliwe do zrealizowania w bardzo szybkim czasie, o tyle ćwiczenia i zajęcia praktyczne, wymagały większego wysiłku i odpowiedniego przygotowania warunków, do prowadzenia bezpiecznego procesu kształcenia. Niemniej jednak nie wolno nam zapominać, że rynek pracy rządzi się swoimi prawami i wymaga stałego monitorowania zmian, które aktualnie na nim zachodzą. Stąd też szkolnictwo wyższe oprócz wyzwań związanych z zapewnieniem ciągłości procesu kształcenia w niestabilnych warunkach związanych z sytuacja epidemiczną w naszym kraju, musi jeszcze dodatkowo stale obserwować trendy na rynku pracy i dostosowywać swoją ofertę dydaktyczną do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Co w tej sytuacji radzą eksperci?

„(…) W czasie zdobywania wykształcenia warto skupić się na własnym rozwoju i umiejętnościach miękkich, które są niezwykle ważne dla pracodawców. Ogromne znaczenie ma rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak myślenie projektowe, przedsiębiorczość, komunikacja i współpraca z nowymi technologiami. Warto także postawić na tzw. umiejętności STEM (science, technology, engineering i math). Nie oznacza to co prawda, że tylko kierunki techniczne i ścisłe zapewnią w przyszłości pracę, ale analitycy spodziewają się, że kandydaci z tego typu umiejętnościami będą zatrudniani najchętniej (…)”.

O tym jakie wyzwania czekają naszą uczelnię w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób PWSZ Gniezno planuje dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy – można przeczytać w wywiadzie jakiego redakcji Rzeczpospolitej udzielił prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, Rektor PWSZ Gniezno. Wywiad pt.: „Chcę wywindować szkołę na zupełnie inny poziom”, ukazał się w dodatku specjalnym „Rektorzy o swoich uczelniach” dnia 26 lutego 2021 r.

Artykuł można również przeczytać, klikając w link – 

Rektorzy o swoich uczelniach_artykuł w Rzeczpospolitej_26.02.2021