USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Relacja z wizyty gości z Litwy

Data publikacji: 29 maja 2024

W dniach 27-29 maja b.r. gościliśmy w murach naszej Uczelni wykładowców z partnerskiej Uczelni z Litwy – Utena University of Applied Sciences. Nasi goście: Nijole Pakalniene, Ruta Puidokaite-Savickiene, Giedre Kosteckiene oraz Jurate Urboniene przeprowadziły serię ciekawych wykładów oraz interaktywnych warsztatów ze studentami Zarządzania i Inżynierii Produkcji a także Transportu i Logistyki. Tematyka zajęć obejmowała m. in. analizę sprawozdań finansowych, Business Model Canvas, konkurencyjność i system podatkowy. Nasi studenci zostali również zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprzez analizę „case studies” czy wygłoszenia mini-prezentacji.

Podczas mobilności wykładowcy z Litwy mieli okazję zapoznać się z laboratoriami w Instytucie Nauk Technicznych oraz Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Podczas spotkań z Prorektor ds. Studenckich dr n.med. Agnieszką Ulatowską, prof. ANS Gniezno i Dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych dr Łukaszem Józefowskim omówiono szczegóły dalszej współpracy, możliwości udziału we wspólnych projektach badawczych i mieszanych programach intensywnych (BIP). Podczas spotkań z Koordynatorem Programu Erasmus+ Aleksandrą Jankowiak-Bernaciak, Kierownikiem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Beatą Sander i Koordynatorem ds. e-learningu Michałem Grobelskim wymieniono doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej, systemu kształcenia w obydwu krajach oraz edukacji zdalnej.

W trakcie pobytu naszych gości w Gnieźnie był też czas na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta Gniezna, uczestniczenia w warsztatach wykonywania glinianych wizerunków królów Polski w Miejskim Ośrodku Kultury, zwiedzania Katedry czy poszukiwania gnieźnieńskich królików J.