USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Relacja z wymiany Erasmus+

Data publikacji: 05 czerwca 2023

W dniach 29 maja – 4 czerwca br. dwójka wykładowców uczelni partnerskiej ANS Gniezno – Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu – przebywała w naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+. Pani Halyna Tkachuk oraz Mariia Medvedieva przeprowadziły wykłady oraz warsztaty ze studentami I, II i III roku Informatyki w obszarze aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i chmury. Częścią prelekcji było także przybliżenie naszym studentom systemu edukacji w Ukrainie, prezentacja Uczelni w Humaniu oraz przedstawienie obecnej sytuacji w objętej wojną Ukrainie.  

Podczas mobilności nasi goście mieli okazję spotkać się z przedstawicielami naszej Uczelni – Prorektorem ds. organizacji, rozwoju i współpracy dr hab. Januszem Wiśniewskim, prof. ANS Gniezno, Dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych dr Łukaszem Józefowskim a także Koordynatorem Programu Erasmus+ mgr Aleksandrą Jankowiak-Bernaciak. Podczas spotkań omówiono przebieg dalszej współpracy oraz realizację przyszłych projektów, a także wymieniono się doświadczeniami w zakresie szkolnictwa wyższego w obydwu krajach. Wykładowcy z Humania mieli również okazję zwiedzić urokliwe zakątki naszego miasta i poznać historię gnieźnieńskich królików.