USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Rozpoczęcie Badań naukowych w PWSZ Gniezno!

Data publikacji: 06 lipca 2021Od nowego roku akademickiego 2021/2022 zespół badawczy w składzie:

  • Pani Prorektor dr Matylda Gwoździcka-Piotorwska
  • Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Małgorzata Wójcik

rozpoczyna badania naukowe w temacie :

  • „Ocena wpływu technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych na funkcjonowanie i rozwój niemowląt, wybrane biochemiczne markery krwi i parametry życiowe”.

Na bieżąco pojawią się informację dotyczące wyników badań.