USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Data publikacji: 30 września 2021Specjalista ds. Ochrony Środowiska
i Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Oferta ważna do: 08-10-2021

Pracodawca:
Presa Sp. z o.o. – producent bezbarwnych opakowań szklanych dla przemysłu spirytusowego oraz spożywczego.

Miejsce pracy:
Pobiedziska, wielkopolskie

Zakres obowiązków:
• prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów, przygotowywanie kompleksowej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
• sporządzanie i przekazywanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska (sprawozdania i raporty, w tym m.in.: KOBiZE, GUS, BDO, do Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, GIOŚ, sprzęt, opakowania),
• opracowywanie i wdrażanie uzgodnionych systemów, programów, procedur i rozwiązań w zakresie zarządzania środowiskowego,
• nadzorowanie i kontrolowanie polityki firmy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,
• identyfikowanie oraz ocenianie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla operacyjnej działalności firmy wynikających z wpływu na środowisko oraz ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa,
• przygotowywanie operatów, wniosków, decyzji i innej dokumentacji określonej prawem ochrony środowiska,
• sprawowanie nadzoru nad realizacją zawartych umów,
• realizowanie wybranych zadań służby bhp (po przeszkoleniu): wypadki przy pracy, ocena ryzyka na stanowisku, substancje niebezpieczne, tworzenie instrukcji bhp, koordynowanie pomiarów środowiska pracy,
• koordynowanie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO27001,
• opracowywanie zasad i procedur zapewnienia jakości,
• interpretowanie i wdrażanie standardów zapewnienia jakości,
• nadzorowanie systemu HACCP,
• zarządzanie pracą audytorów i audytami wewnętrznymi m.in. opracowywanie planów i egzekwowanie ich realizacji,
• planowanie przeglądów ZSZ przeprowadzanych przez Zarząd oraz dokumentowanie przebiegu, rezultatów przeglądów,
• sprawowanie nadzoru nad dokumentacją ZSZ na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania,
• nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (specjalność: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia, BHP lub pokrewne),
• minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy w dziale Ochrony Środowiska w zakładach produkcyjnych z bardzo dobrą znajomością przepisów prawa środowiskowego,
• umiejętność praktycznej interpretacji wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
• szkolenie dla pełnomocników SZJ i SZŚ,
• znajomość wymagań systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO27001,
• szkolenie z normy ISO 9001, ISO 14001, ISO27001,
• umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych – mile widziany certyfikat audytora wewnętrznego,
• biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
• inicjatywa i kreatywność w działaniu,
• samodzielność i odporność na stres,
• dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętności komunikacyjne i współpracy w zespole.

Pracodawca oferuje:
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
• udział w ciekawych projektach realizowanych przez firmę,
• możliwość wdrażania własnych pomysłów,
• szkolenia zgodne z profilem stanowiska,
• pracę w dynamicznym zespole.

https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-ochrony-srodowiska-i-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-pobiedziska,oferta,1001186667?s=9bf3b5e7

Oferta pracy 10509 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska