USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie Kierowników Działu Kształcenia i Dydaktyki uczelni zrzeszonych

Data publikacji: 17 czerwca 2024

📅Dnia 17 czerwca 2024r. w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, odbyło się spotkanie Kierowników Działu Kształcenia i Dydaktyki uczelni zrzeszonych w Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.  Przybyłych gości powitała Prorektor ds. studenckich dr Agnieszka Ulatowska, prof. ANS Gniezno.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat wyzwań i zadań administracji Uczelni w zakresie spraw studenckich takich jak:

✔️zapewnienie funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia;

✔️elektroniczna obsługa toku studiów, wdrażanie i rozwiązania formalne, wymiana doświadczeń użytkowników systemu USOS oraz aplikacji stowarzyszonych: APD, Ankieter, IRK;

✔️organizacja praktyk zawodowych, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 Omówione zostały również możliwości dalszej współpracy pomiędzy działami kształcenia i dydaktyki.

📷A oto fotorelacja z tego wydarzenia: