USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie koordynatorów programu Erasmus+

Data publikacji: 01 marca 2022Dnia 24 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Działów Współpracy z Zagranicą, wszystkich uczelni zrzeszonych w Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Tym razem organizatorem tego spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

PSW Gniezno reprezentowały mgr Aleksandra Jankowiak-Bernaciak (Koordynator Programu Erasmus+) oraz Agnieszka Fedeczko-Ignasiak (Biuro Erasmus+). Tematem przewodnim spotkania było omówienie nowych wyzwań Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 oraz wymiana spostrzeżeń na temat inicjatywy Erasmus Without Paper.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania swoich działań, prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, a także okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie promocji programu Erasmus+ w środowisku akademickim.