USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie międzynarodowego zespołu InovSafeCare

Data publikacji: 07 grudnia 2021Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy czterodniowy (7-10.12.2021 r.) cykl spotkań i warsztatów w ramach projektu InovSafeCare„Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings.” (2018-1-PT01-KA203-047453)

Wydarzenie to jest zwieńczeniem ponad trzyletniej pracy zespołu badawczego składającego się z wykładowców z 5 europejskich uczelni: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra oraz Instituto Politecnico de Santarém z PortugaliiUniversidad de Salamanca z HiszpaniiSavonia-Ammattikorkeakoulu OY z Finlandii oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z Polski. Celem projektu było opracowanie nowego modelu pedagogicznego dla studentów i pracowników służby zdrowia w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania infekcjom i kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej.


Today we started a four-day series of meetings and workshops in the framework of the Erasmus+ project InovSafeCare: Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings (2018-1-PT01-KA203-047453). This event concludes the three-year work of the team of researchers from 5 European Higher Education Institutions from: Escola Superior De Enfermagem De Coimbra and Instituto Politecnico De Santarém (Portugal), Universidad De Salamanca (Spain), Savonia-Ammattikorkeakoulu OY (Finland) and Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego in Gniezno (Poland). The project is directed at developing a new pedagogical model for students and healthcare professionals in terms of innovative infection prevention and control methods in healthcare settings.Po zakończeniu części oficjalnej, zaprosiliśmy naszych gości na krótką wycieczkę po Gnieźnie, podczas której zwiedzili Stary Ratusz w Gnieźnie oraz uczestniczyli w warsztatach plastycznych przygotowania płaskorzeźby. Wieczór zakończył się kolacją w restauracji Dobry Browar, gdzie nasi partnerzy poznali tajniki warzenia najlepszego piwa w Gnieźnie.


Today our guests participated in the IV Transnational Meeting of the InovSafeCare Consortium, followed by a visit to the Old Town Hall, where they had the opportunity to create their own bas-reliefs of the first five Polish kings crowned in Gniezno and as they took seats of the councilors, they learned about the city life. The event was finished with dinner at Dobry Browar Restaurant, where our partners became familiar with the secret recipes of brewing the best beer in the city.