USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Data publikacji: 24 września 2019

Termin: 1 października 2019 r. (wtorek), godz. 13.00

Miejsce: Kampus ul. Wrzesińska 43-55, bud. 5, sala 112 (I p.)

 13.00 -15.00 Szkolenie BHP (obowiązkowe!)

16:00 – 16:40 Spotkanie z władzami i pracownikami Uczelni

16.40 – 17.10 Spotkanie z Dyrektorami Instytutów

17.10 – 18.00 Test poziomujący z języka angielskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo

17.10 – 18.30  odbiór legitymacji studenckich (tylko dla kandydatów przyjętych z I naboru – studia stacjonarne, którzy podpisali ślubowanie)