USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Data publikacji: 16 marca 2022W dniach 11-12 marca 2022 r. na terenie Państwowej Szkoły Wyższej w Gnieźnie, odbyło się spotkanie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (ZWPUZ). W obradach uczestniczyli, prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, rektor PSW w Gnieźnie, dr Janusz Poła, prof. PWSZ w Lesznie, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS Piła, dr hab. Artur Zimny, prof. ANS Konin oraz prorektor dr Tatiana Manasterska, prof. AK Kalisz.

Rektorzy dyskutowali o bieżących sprawach ZWPUZ. Omówiono najbliższy harmonogram spotkań kadry kierowniczej uczelni, w ramach którego w roku ubiegłym zrealizowano już pięć spotkań. W najbliższym terminie odbędą się rozmowy kadry kierunków studiów społeczno-humanistycznych w Pile, spotkanie kanclerzy i księgowych w Gnieźnie oraz przewodniczących samorządów studenckich w Kaliszu.

Jednym z punktów obrad było omówienie projektu wspólnego informatora edukacyjnego ZWPUZ na rok akademiki 2022/2023, który będzie wydany na przełomie marca/kwietnia. Rektorzy dyskutowali również o sprawach finansowych ZWPUZ: wysokości składki członkowskiej na rok 2023, a także zasadach sporządzania sprawozdania finansowego ZWPUZ.

Po obradach, goście udali się pod przewodnictwem gospodarzy, na zwiedzanie laboratoriów inżynieryjno-technicznych, Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, pracowni fizjoterapeutycznych oraz wysłuchali wykładu na temat koncepcji oraz doświadczeń w tworzeniu kierunku Analityka Bezpieczeństwa, prowadzonego m.in. przez studentów II roku kierunku AB.