USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

SPOTKANIE REKTORÓW WIELKOPOLSKICH UCZELNI ZAWODOWYCH

Data publikacji: 25 października 2018

23 października 2018 r. w siedzibie PWSZ w Koninie odbyło się spotkanie z rektorami publicznych uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego (PWSZ w Koninie, PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Lesznie oraz PWSZ w Pile).
Celem spotkania była dyskusja na temat zacieśnienia współpracy między uczelniami, a w szczególności podjęcia czynności umożliwiających uzyskanie osobowości prawnej przez „Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych”.


Idea utworzenia Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, powstała w lutym br. Od tego czasu Rektorzy tychże uczelni, regularnie spotykają się, aby omówić szczegóły funkcjonowania związku. Aktualnie trwają ustalenia w zakresie nawiązania współpracy na polu: działalności wydawniczej; międzyuczelnianej wymiany studenckiej; kształcenia praktycznego w PWSZ-tach; wspólnego monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz uzgodnień w zakresie jednomyślnego stanowiska wielkopolskich PWSZ, które będzie omawiane z władzami samorządowymi.