USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Spotkanie Samorządów Studenckich w Kaliszu

Data publikacji: 28 marca 202225 marca 2022 roku odbyło się spotkanie Samorządów Studenckich w Kaliszu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządów studenckich z:

 • Akademii Kaliskiej
 • Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
 • Akademii Nauk Stosowanych w Pile
 • Państwowej Szkoły Wyższej w Gnieźnie
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

Podczas pierwszego spotkania Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych poruszone zostały takie tematy, jak:

 • Proces restrukturyzacji Państwowych Szkół Wyższych w Akademie Nauk Stosowanych
 • Międzyuczelniany projekt Erasmus+ – wymiana spostrzeżeń i doświadczeń na przyszłość
 • Kwestia doboru materiału edukacyjnego – możliwość zmiany 30% programu nauczania i wykładowców prowadzących
 • Kwestia możliwości poszerzenia kierunków niewymagających ukończenia egzaminu dojrzałości (płatnych) – w przyszłości mają się przekształcić w studia krótkiego cyklu

W kolejnej części spotkania, przewodniczący Samorządu Akademii Kaliskiej, Michał Strzałka, oprowadził członków Związku po instytutach należących do powyższej uczelni, tj. Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych. Podczas zwiedzania członkowie Związku zapoznani zostali z możliwościami i wyspecjalizowanym asortymentem owych instytutów.

Po zakończeniu zwiedzania, przedstawiciele samorządów zebrali się ponownie w sali konferencyjnej, aby przedyskutować możliwości współpracy międzyuczelnianej oraz programów rozwojowych, które pozwolą zacieśnić relacje pomiędzy placówkami. W trakcie obrad, zostały poruszone następujące tematy:

 • Funkcjonowanie oraz zakres obowiązków komisji rewizyjnych w wielkopolskich placówkach kształcenia wyższego
 • Podjęcie współpracy międzyuczelnianej w kwestii wydarzeń sportowych i charytatywnych – wymiana doświadczeń i obiekcji na przyszłe projekty
 • Kwestia przywilejów studenckich za udział w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Związek lub lokalny samorząd studencki
 • Kolejne odsłony „Spartakiady”, która odniosła niebywały sukces w ANS w Pile – nowa odsłona sportowych zawodów drużynowych cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród studentów, możliwość zorganizowania kolejnych edycji w innych placówkach kształcenia wyższego
 • Kwestia gadżetów – związana z restrukturyzacją uczelni, zmianami nazw, śledzeniem trendów, dostosowywanych do potrzeb studentów oraz kwestii promocyjno-marketingowej

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem grupowym, pierwszego spotkania Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.