USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

„Standardy komunikacji, obsługi i savoir vivre – w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością”

Data publikacji: 06 czerwca 202226 maja odbyły się warsztaty pt: „Standardy komunikacji, obsługi i savoir vivre – w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. W warsztatach uczestniczyli studenci Informatyki, Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Warsztaty prowadził niemal niewidomy, doświadczony coach z Lublina. Mimo znacznej niepełnosprawności, którą posiada osiągnął sukces zawodowy i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi.

Warsztaty miały na celu rozpowszechnienie dostępności na temat codzienności osób z niepełnosprawnościami, a także sposobów komunikacji z nimi.

Studenci uczestniczący w warsztatach pozyskali zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Teoretyczne ujęcie dostępności przedstawione zostało w formie prezentacji i filmów. Prowadzący zaprezentował także ujęcie praktyczne stosując tzw. symulatory słabego widzenia, białe laski dla osób niewidomych i słabowidzących a także opaski na oczy, którymi zasłonił oczy uczestnikom. Ćwiczenie miało na celu ukazanie rzeczywistości osób niewidomych. Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość użycia wózka inwalidzkiego aby przekonać się jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki praktycznemu ujęciu, tematyka niepełnosprawności została przedstawiona w sposób zbliżony do rzeczywistości, co znacznie podniosło jakość warsztatów i przede wszystkim świadomość studentów.