USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Stanowiskowe pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 29 stycznia 2024

W celu zapewnienia studentom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym lub niedosłyszącym, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, zamontowano w naszej Uczelni stanowiskowe pętle indukcyjne.

System pętli indukcyjnej umożliwia sprawną obsługę administracyjną studenta korzystającego z aparatu słuchowego. Dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnej w aparacie słuchowym słychać tylko głos osoby obsługującej, co gwarantuje prawidłową zrozumiałość mowy. Aby z niej skorzystać wystarczy przełączyć aparat słuchowy na program dedykowany dla pętli indukcyjnej.

System składa się z miniaturowego mikrofonu, wzmacniacza pętli oraz przewodu – anteny nadawczej. Swoim zasięgiem system pętli stanowiskowej obejmuje jedno stanowisko obsługi.

Pętle Indukcyjne zamontowane zostały w pomieszczeniach:
– budynku nr 3 pok. 204
– budynku nr 4 pok. 203
– budynku nr 5 pok. 210     

Zakup pętli indukcyjnych został sfinansowany w ramach dotacji podmiotowej budżetu państwa przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia oraz wsparcie procesu kształcenia.