USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Studenci Analityki Bezpieczeństwa na terenowych zajęciach z Topografii

Data publikacji: 21 czerwca 2021W dniach 24-28.05.2021 r. studenci kierunku Analityka Bezpieczeństwa PWSZ Gniezno uczestniczyli w zajęciach teoretyczno-praktycznych z przedmiotu „Podstawy topografii i terenoznawstwa”. Głównym celem zajęć było nauczenie studentów podstaw topografii i terenoznawstwa oraz praktycznych aspektów poruszania się w terenie, przy użyciu mapy i busoli.

W trakcie zajęć, które prowadził jeden z najlepszych w Polsce instruktorów SERE GAŁUS  studenci zostali zapoznani m.in. z następującymi zagadnieniami:

  • orientacja w terenie,
  • czytanie mapy i terenu,
  • wyznaczanie azymutów na mapie i w terenie,
  • praca z mapą i busolą,
  • planowanie drogi na azymut według mapy.

Po zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi, trzeciego dnia studenckiej przygody studenci spotkali się we wskazanym wcześniej miejscu, określonym poprzez współrzędne podane przez prowadzącego. Wytyczone miejsce okazało się być punktem widokowym, sprawdzone zostały umiejętności studentów dotyczące korzystania z mapy, orientacji w terenie, korzystania z busoli oraz odmierzania parokroków.

Z każdym dniem wyzwań dochodziło, czwartego dnia studenci zostali przemieszani we wcześniej ustalonych grupach, co choć z początku odebrane negatywnie, okazało się świetnym rozwiązaniem, pozwalającym na zacieśnienie relacji koleżeńskich. W nowych parach wyruszyli w trasę po punktach, na których z pomocą mapy, opisu terenu, busoli oraz parokroków zdołali zebrać informacje przygotowane na indywidualnych trasach. Mimo zamieszania każdemu udało się ukończyć marsz i zaliczyć zadanie. Piąty dzień przyniósł najtrudniejsze z zadań – tak zwany „azymut brutal”. Podzieleni za pomocą „maszyny losującej” w grupy studenci musieli przygotować plan drogi, szczegółowy opis zarówno miejsca docelowego, drogi oraz obszaru znajdującego się za nim, a także długości drogi i szacowanego czasu jej przebycia. Odtąd skazani byli na siebie i pozyskaną w poprzednich dniach wiedzę i umiejętności. Pozostawieni sami sobie w środku lasu z pełnym zdeterminowaniem ruszyli przed siebie, kierując się na obrany azymut, mający wskazywać punkt docelowy. Choć ostatniego dnia pogoda była bezlitosna, każda z grup zdołała dopiąć swego i dotrzeć w wyznaczone miejsca z większym lub mniejszym błędem. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi, instruktorowi i wykładowcy, studenci czuli się bezpiecznie będąc z dala od cywilizacji, skazani wyłącznie na siebie.