USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Stypendia Miasta Gniezna dla studentów PWSZ Gniezno

Data publikacji: 29 października 2019W dniu wczorajszym, tj. 29 października 2019 roku, Pan Prezydent Tomasz Budasz wręczył stypendia naukowe Miasta Gniezna. Wśród nagrodzonych studentów, znalazło się aż 7 osób, studiujących w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Pomoc materialna przyznawana jest uzdolnionym studentom i doktorantom na pokrycie kosztów nauki lub prowadzenia prac badawczych. Aby otrzymać stypendium naukowe Miasta Gniezna należy spełnić następujące kryteria: być studentem szkoły wyższej działającej na terenie miasta Gniezna, studiować w systemie studiów stacjonarnych oraz posiadać średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane – nie niższą niż 4,50.

Na nowy rok akademicki 2019/2020, przyznano 15 stypendiów w wysokości 450 złotych miesięcznie oraz 5 stypendiów w wysokości 400 zł, studentom z Ukrainy uczącym się w Gnieźnie.