USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Data publikacji: 05 września 2022Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2022.

Stypendium w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia, gratyfikującego uczniów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Jest przyznawane uczniom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz absolwentom tych szkół kończącym naukę w roku składania wniosku. Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są dyrektorzy szkół lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

  1. nauk humanistycznych
  2. nauk inżynieryjno-technicznych
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  4. nauk rolniczych
  5. nauk społecznych
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych
  7. nauk teologicznych
  8. sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Wnioski o stypendia naukowe w kategorii „Uczeń” oraz w kategorii „Student” można składać w terminie od  01.09.2022r. do 20.10.2022 r.

Serdecznie Zapraszamy!

źródło: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego