USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Stypendia naukowe

Data publikacji: 11 września 2023

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży dla dalszego rozwoju naukowego.

Wniosek należy złożyć do 20 października.

Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz ze wzorami wniosków o przyznanie stypendium do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Więcej informacji o stypendiach