USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych

Data publikacji: 04 marca 2020W dniu wczorajszym, tj. 3 marca br., odbyła się konferencja, pt.: „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, narzędzia, kadra, od czego zacząć?”, którą współorganizowaliśmy z firmą SIMEDU. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy dotyczącej symulacji medycznej w zakresie zarządzania i organizacji pracy w centrach symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Ogromnie cieszy nas fakt, że już wkrótce w PWSZ Gniezno powstanie takie profesjonalne Centrum Symulacji Medycznej. Symulację medyczną uznaje się bowiem za najnowocześniejszą metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki temu nasi studenci kierunku pielęgniarstwo, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.