USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

System QGIS w zarządzaniu transportem – oraz modelowanie ruchu w programie PTV VISIM szkolenia !

Data publikacji: 10 listopada 2021Serdecznie zapraszamy studentów stacjonarnych PSW Gniezno do udziału w specjalistycznym szkoleniu QGIS, pozwalającym nabyć umiejętności w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Szkolenie poprowadzi doświadczony trener – Paweł Zmuda -Trzebiatowski.

Szkolenie obejmuje:

 1. Podstawowe informacje związane z systemami informacji geograficznej (GIS, webGIS, geoportale, formaty zapisu danych przestrzennych (pliki, bazy danych) – indeks przestrzenny, kodowanie znaków,  warstwy wektorowe (atrybuty – pliki tekstowe, rodzaje geometrii), układy odniesienia i współrzędnych, źródła danych przestrzennych oraz możliwości zastosowania GIS.
 2. Podstawową interakcję z programem.
 3. Stylizację warstw wektorowych, przygotowanie mapy sieci tramwajowej lub schematu połączeń. Naukę zapis do pliku graficznego i redakcję map.
 4. Analizę przestrzenną – tj.: wyznaczanie zasięgu obsługi przystanków transportu zbiorowego, punktu nadawczo-odbiorczego, dostępność transportową, statystyki.
 5. Analizę sieciową – tj.: wyznaczanie najkrótszej drogi, wyznaczanie izochron pozwalających ocenić transportowy zasięg terytorialny oddziaływania obiektów, wyznaczanie obszarów obsługi, np. straży pożarnej.
 6. Instalację wtyczek rozszerzających QGISa w kierunku transportowym.
 7. Korzystanie z usług sieciowych WMS/WMTS (wczytywanie ortofotomapy) oraz usług WFS.
 8. Animację trajektorii GPS.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 13.11.2020 r.

Szkolenie finansowane jest w całości ze środków „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2021”. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie:https://forms.gle/4cGDjYqqYLfHeNTx5

Serdecznie zapraszamy!

Drugim Szkoleniem jest modelowanie ruchu w programie PTV VISIM. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener – Szymon Fierek.

Szkolenie obejmuje:

 1. Wprowadzenie do planowania transportu w PTV Visum
 2. Model sieci w PTV VISUM.
 3. Sprawdzanie i walidacja modelu sieci w PTV VISUM
 4. Import danych sieciowych
 5. Parametry graficzne w PTV VISUM
 6. Procedury rozkładu ruchu na sieć
 7. Zarządzanie scenariuszami
 8. Korekta macierzy przez TFlowFuzzy
 9. Drukowanie wyników.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 13.11.2020 r.

Szkolenie finansowane jest w całości ze środków „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2020”. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: https://forms.gle/yXCujdj1674JcwVZA

Serdecznie zapraszamy!

Szansa nabycia unikalnych i cenionych umiejętności!

PTV Visum to wiodące na świecie oprogramowanie do planowania ruchu przeznaczone m.in. dla planistów transportów. Dzięki PTV Visum możesz:

· przeprowadzić analizy ruchu, prognozy i zarządzać danymi na podstawie GIS

· modelować wszystkich użytkowników dróg i ich interakcje

· kompleksowo zaplanować usługi np. transportu publicznego

· opracować zaawansowane i przyszłościowe strategie oraz rozwiązania (kształtowanie mobilności, użytkowanie samochodu, roweru, budowa inteligentnego miasta).

QGIS jest uniwersalnym, wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne GIS. Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Dzięki QGIS możesz:

· przeprowadzić analizy pozyskanych danych na podstawie GIS.

· Tworzyć własne mapy na potrzeby przedsiębiorstw czy rozwiązywanych problemów decyzyjnych.

· Wykorzystywać mapy udostępnione przez jednostki samorządowe, rządowe czy inne podmioty.

Projekt QGIS jest częścią Fundacji Open Source Geospatial.