USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

System QGIS w zarządzaniu transportem – szkolenie!

Data publikacji: 10 listopada 2021Serdecznie zapraszamy studentów stacjonarnych PWSZ Gniezno do udziału w  specjalistycznym szkoleniu QGIS, pozwalającym nabyć umiejętności w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Szkolenie poprowadzi doświadczony trener – Paweł Zmuda -Trzebiatowski.

Szkolenie obejmuje:

  1. Podstawowe informacje związane z systemami informacji geograficznej (GIS, webGIS, geoportale, formaty zapisu danych przestrzennych (pliki, bazy danych) – indeks przestrzenny, kodowanie znaków,  warstwy wektorowe (atrybuty – pliki tekstowe, rodzaje geometrii), układy odniesienia i współrzędnych, źródła danych przestrzennych oraz możliwości zastosowania GIS.
  2. Podstawową interakcję z programem.
  3. Stylizację warstw wektorowych, przygotowanie mapy sieci tramwajowej lub schematu połączeń. Naukę zapis do pliku graficznego i redakcję map.
  4. Analizę przestrzenną – tj.: wyznaczanie zasięgu obsługi przystanków transportu zbiorowego, punktu nadawczo-odbiorczego, dostępność transportową, statystyki.
  5. Analizę sieciową – tj.: wyznaczanie najkrótszej drogi, wyznaczanie izochron pozwalających ocenić transportowy zasięg terytorialny oddziaływania obiektów, wyznaczanie obszarów obsługi, np. straży pożarnej.
  6. Instalację wtyczek rozszerzających QGISa w kierunku transportowym.
  7. Korzystanie z usług sieciowych WMS/WMTS (wczytywanie ortofotomapy) oraz usług WFS.  
  8. Animację trajektorii GPS.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 22.11.2020 r.

Szkolenie finansowane jest w całości ze środków „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2020”. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: https://forms.gle/hFxxRv86iWaCSpT18

Serdecznie zapraszamy!