USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szczepienie przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów kierunków medycznych

Data publikacji: 14 stycznia 2021

Szanowni Wykładowcy i Studenci PWSZ Gniezno!

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię koronawirusa. Aby osiągnąć ten cel musimy jednak wykazać się solidarnością i odpowiedzialnością. Dlatego Władze naszej Uczelni z JM Rektorem prof. dr hab. n. med. Pawłem Chęcińskim na czele – gorąco zachęcają do udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

Aktualnie trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

  • pracownicy szpitali węzłowych
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne!! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Szczepienia w PWSZ Gniezno

W związku z powyższym wszystkie osoby, które spełniają wyżej wymienione kryteria i chcą się zaszczepić, prosimy o kontakt:

!!UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW MEDYCZNYCH!! – szczegółową instrukcję dot. wypełniania formularza zgłoszenia otrzymaliście Państwo na adres mailowy, który podaliście w Dziale Kształcenia. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych!!

PRZYPOMINAMY, że szczepienia ułatwią Państwu zorganizowanie praktyk zawodowych w placówkach medycznych.

Dlaczego warto się zaszczepić? 

Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Więcej informacji na temat szczepionki, znajdziecie Państwo na stronach: