USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie dla kadry akademickiej z kierunku pielęgniarstwo

Data publikacji: 16 stycznia 202314 stycznia br. odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania studentów do planowania opieki z zastosowaniem słownika ICNP dla studium przypadku w pracach licencjackich.

W certyfikowanych warsztatach uczestniczyło 10 nauczycieli akademickich, którzy wzmocnili swoje kompetencje teoretyczne i warsztatowe w zakresie zastosowania ICNP.

Organizatorka Pani dr Dorota Kilańska z Fundacji Florencja z Łodzi, przekazała na ręce Pani Dyrektor INoZ podręcznik pt.: ” Porada pielęgniarska w zarządzaniu objawami ze strony układu oddechowego”, którego jest współautorką.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie gratulujemy i wierzymy, że przekazana wiedza jest początkiem nowoczesnych metod diagnozowania i interwencji w opiece nad pacjentem.