USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie kadry dydaktycznej kierunku Fizjoterapia

Data publikacji: 06 lutego 2024

W dniu 2 lutego 2024 r. w Instytucie Nauk o Zdrowiu ANS Gniezno odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej kierunku Fizjoterapia z obsługi innowacyjnego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego, stosowanego w nieinwazyjnej diagnostyce choroby tętnic obwodowych. Szkolenie dla wykładowców poprowadził Pan Paweł Martys.

Dziękujemy za ciekawą prezentację i cenne wskazówki związane z obsługą aparatu.