USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie kadry dydaktycznej z kierunku Pielęgniarstwo

Data publikacji: 16 stycznia 2024

W dniu 15 stycznia 2024 w Instytucie Nauk o Zdrowiu w ANS Gniezno odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej kierunku Pielęgniarstwo z obsługi nowo nabytego sprzętu do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, którego zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z DID.

W skład nabytego sprzętu wchodzą :

• trenażery do badań endoskopowych,

• trenażer do badania palpacyjnego brzucha z możliwością podglądu badanych narządów na monitorze,

• trenażery do badania oka, ucha,

• trenażer do pobrania krwi tętniczej i pielęgnacji wkłucia dotętniczego,

• sonda PEG i wkłucie centralne ,

• trenażery do pobrań krwi u pacjentów pediatrycznych (3 latek i 1 rok)

Wykorzystanie tego sprzętu na zajęciach z symulacji medycznej wpłynie na wzrost jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Laskowskiej z firmy SIMEDU za wspaniałe i owocne szkolenie.