USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie pt. „Pełnosprawni w pracy”

Data publikacji: 11 czerwca 2024

📅W piątek, 7 czerwca 2024 w murach naszej uczelni odbyło się szkolenie pt. „Pełnosprawni w pracy”. Szkolenie było zorganizowane we współpracy ANS Gniezno z PUP Gniezno oraz ZUS Poznań Inspektorat Gniezno. Szkolenie obejmowało szereg zagadnień związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 Uczestnicy szkolenia mogli uzyskać informacje na temat:

  • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON,
  • wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON,
  • szkoleń finansowanych ze środków PFRON.
  • opłat uiszczanych przez pracodawcę do PFRON,
  • refundacji składek ZUS dla osób zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy ZUS Gniezno oraz PUP Poznań Inspektorat Gniezno za przeprowadzenie szkolenia.