USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie „Student nie(do)słyszący”

Data publikacji: 29 lutego 2024

Z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Pani dr Anny Święcickiej, dnia 28 lutego br. zorganizowane zostało szkolenie on-line pt.” Student nie(do)słyszący”. Spotkanie ukierunkowane było na zwiększenie świadomości oraz uwrażliwienie środowiska akademickiego na potrzeby i problemy studentów z dysfunkcją słuchu. Szkolenie dotyczyło kwestii związanych m.in. z charakterystyką osoby niedosłyszącej, najczęstszych barier pojawiających się w edukacji oraz możliwości zastosowania technicznych środków wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy dydaktyczni i administracyjni ANS Gniezno. Szkolenie poprowadził Pan Maciej Kasperkowiak – doświadczony specjalista z zakresu systemów wsparcia osób niedosłyszących oraz protetyk słuchu, który w przystępny sposób przybliżył uczestnikom istotę oraz sposób funkcjonowania systemu pętli indukcyjnej na naszej Uczelni. Dziękujemy Panu Maciejowi za przeprowadzenie ciekawego szkolenia oraz za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze.