USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie z wykorzystaniem BSP w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości”

Data publikacji: 26 czerwca 2024

W dniu 24 czerwca 2024 roku, studenci II roku na kierunku Analityka Bezpieczeństwa w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, zakończyli szkolenie teoretyczne i praktyczne, związane z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w działaniach militarnych i pozamilitarnych, które przeprowadził Pan Ryszard Pietrzak z firmy „STEALTH”.

Celem szkolenia było zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania technologii Bezzałogowych Systemów Powietrznych w zakresie działania i przeciwdziałania w obszarach bezpieczeństwa infrastruktury wojskowej oraz krytycznej.

W trakcie wykładów studenci mieli m.in. możliwość zapoznania się z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi użytkowania BSP, dokonania oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem BSP w trakcie prowadzenia operacji powietrznych, a także przybliżone i omówione zostały zagadnienia związane z technologiami antydronowymi i zastosowaniem Sztucznej Inteligencji (AI) w zakresie wykorzystania w systemach wsparcia działań na współczesnym polu walki. W ramach ćwiczeń studenci realizowali projekty związane z przygotowaniem koncepcji ochrony i obrony na przykładzie infrastruktury krytycznej, planowania lotu i określania procedur postępowania w sytuacjach nagłych i awaryjnych oraz w trakcie zadania rozpoznawczego realizowanego na terenie zajętym przez przeciwnika.

Na zakończenie szkolenia, nasi studenci otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia z zakresu „Wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w działaniach militarnych i Pozamilitarnych”.