USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenie z zakresu symulacji niskiej wierności dla studentów PSW Gniezno

Data publikacji: 04 kwietnia 2022Od 28.03 do 31.03 br. nasi studenci kierunku pielęgniarstwa PSW w Gnieźnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu symulacji niskiej wierności i zapoznali się z metodą egzaminowania OSCE.  

Szkolenia sfinansowano z projektu unijnego „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”, a sam projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym instruktorom z Europejskiego Centrum Doradztwa z Lublina, za ogrom wiedzy i wsparcie.

Studentom gratulujemy chęci poszerzania wiedzy wykraczającej poza program kształcenia.