USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Trzeci dzień zwiadu

Data publikacji: 19 grudnia 2008

01

W trzecim dniu zwiadu w budynku przy ul. Słowackiego rywalizowały  ze sobą drużyny z ZSP Nr 2 (Cieszkowskiego) oraz ZSP Nr 1.