USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Tytuł profesora dla dr hab. Piotra Rogali, prof. ANS

Data publikacji: 10 kwietnia 2024

Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, że  Prezydium Rady  Doskonałości Naukowej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  podjęło jednogłośną decyzję o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora dr hab. Piotrowi Rogali, prof. ANS, naszemu wykładowcy Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Nadanie tytułu profesora jest kulminacją wieloletniej, ciężkiej pracy naukowej i dydaktycznej, a także dowodem niezwykłej erudycji i profesjonalizmu. Jest to również ważny moment dla naszej Uczelni, ponieważ potwierdza wysoki poziom naszej kadry akademickiej i jej znaczący wkład w rozwój światowej nauki.

Jesteśmy dumni, że Pan Profesor dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Piotr Rogala jest częścią naszej społeczności akademickiej. Jego osiągnięcia są inspiracją dla studentów i pracowników naukowych, a wiedza i doświadczenie w sposób nieoceniony przyczyniają się do rozwoju naszej Uczelni.

W imieniu społeczności akademickiej składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi. Życzymy dalszych sukcesów naukowych, realizacji ambitnych projektów badawczych oraz nieustającego zapału do dzielenia się wiedzą z młodym pokoleniem.