USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uczelnia otrzymała Kartę Erasmusa

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie po raz pierwszy Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) na lata 2007-2013, która uprawnia uczelnię do udziału w programie Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie).
Karta Erasmus daje możliwość ubiegania się w Narodowej Agencji Programu Erasmus o fundusze na dofinansowanie działań zdecentralizowanych (wyjazdy studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników oraz organizacja wymiany) oraz w Komisji Europejskiej na działania scentralizowane (projekty wielostronne dotyczące programów nauczania, programu intensywne, sieci tematyczne).
Obecnie PWSZ w Gnieźnie stara się o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi i pozyskanie uczelni partnerskich.