USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uczniowie ZSP Nr 2 w laboratoriach PWSZ

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie mogli sprawdzić swoje praktyczne umiejętności  techniczne w laboratoriach wytrzymałości materiałów oraz chemicznym PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej. Zajęcia odbyły się 11. 01.2008 r. pod kierunkiem pracowników Instytutu Ekotechnologii naszej uczelni.  Zajęcia praktyczne stały się impulsem do podpisania porozumienia w sprawie ustanowienia stałej współpracy pomiędzy szkołami. Rektor PWSZ w Gnieźnie podpisał 14.01.2008 r. wspólnie z Dyrektorem Sylwestrem Sipem porozumienie o objęciu opieką dydaktyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie.