USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 13 października 2008 r.  o godz. 13:00 odbyła się w Teatrze im. Aleksandra Fredry przy ul. Mickiewicza Uroczysta Inauguracja Roku Akademicka PWSZ w Gnieźnie. Wzięli w niej udział: władze uczelni, kadra dydaktyczna, studenci oraz zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu Rektor PWSZ, prof. dr hab. J. Garbarczyk podkreślił, że miniony rok akademicki obfitował w szczególne wydarzenia – mury PWSZ opuścili pierwsi absolwenci a także w inwestycje. Dzięki adaptacji budynku nr 5 przy ul. Wrzesińskiej w roku akademickim 2008/09 studenci PWSZ w Gnieźnie korzystają z nowocześnie wyposażonych sal wykładowych oraz laboratoriów: komputerowych, językowych, metalograficznego, elektroniki i architektury komp., diagnostyki i silników, ergonomii oraz fizyki.               

W minionym roku akademickim  została poszerzona oferta kształcenia w PWSZ o nowe specjalności na wszystkich kierunkach:

  • logistyka i technologia transportu  na Transporcie;
  • mikroprocesorowe systemy automatyki na Informatyce;
  • biotechnologia środowiska oraz technologie chemiczne w ochronie środowiska;
  • inżynieria ergonomii i środowiska pracy na Zarządzaniu i inżynierii produkcji.

Uczelnia czyni starania o uruchomienie następnych kierunków: pielęgniarstwa oraz elektroniki i telekomunikacji.
Na rok akademicki 2008/2009 przyjęto na studia dzienne i niestacjonarne łącznie  270 studentów na czterech kierunkach studiów.