USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczystość Czepkowania już za nami!

Data publikacji: 14 maja 2024

Dnia 13 maja br. w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Archidiecezji gnieźnieńskiej pw. Św. Wojciecha w Gnieźnie, odbyła się uroczystość „czepkowania” studentów II roku Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Ceremonia ta, w trakcie której studenci drugiego roku Pielęgniarstwa otrzymują białe czepki, zwieńcza pierwszy etap przygotowania do pełnienia roli zawodowej.

Podczas uroczystości odśpiewany został również Hymn Pielęgniarek a przyszli adepci sztuki pielęgniarskiej złożyli uroczyste ślubowanie.

W tym roku symboliczny biały czepek i przypinkę do uniformu, odebrało 39 przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, studiujących w ANS Gniezno. Była to wyjątkowo wzruszająca chwila dla całej społeczności akademickiej, a całość uroczystości dopełnił występ Chóru Fermata.