USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczystość Czepkowania podczas Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej

Data publikacji: 28 kwietnia 2022Ostatnie dwa lata pandemii w znaczący sposób wpłynęły na sytuację społeczno – gospodarczą w naszym kraju, nadwyrężyły ochronę zdrowia i obnażyły trudności w wielu aspektach naszego życia. Izolacja społeczna w czasie pandemii zmieniła również nasz sposób funkcjonowania, wpłynęła na zmianę dynamiki w relacjach międzyludzkich i osłabiła kontakty społeczne również w środowisku akademickim.

Stąd też po tym trudnym dla nas wszystkich czasie, z nieukrywaną wręcz radością w imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – prof. dra hab. n.med. Pawła Chęcińskiego oraz całej społeczności akademickiej PSW Gniezno, pragnę Państwa serdecznie zaprosić do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu:

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
oraz powrócić do chlubnej tradycji Czepkowania studentów II i III roku Pielęgniarstwa.

Wspomniane uroczystości odbędą się 13 maja br., o godz. 11:00 w auli Centrum Edukacyjno – Formacyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej (budynek Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2).

Będzie nam niezwykle miło spotkać się z Państwem w tak zacnym gronie, by po długiej absencji przypomnieć młodym adeptom sztuki pielęgniarskiej historię oraz tradycje związane z ich profesją.

Liczymy na to, że powrót do cyklicznych spotkań środowiska medycznego związanego z naszą Uczelnią, przyczyni się do odświeżenia naszych, przyjacielskich relacji i wyda owoce w postaci wspólnych inicjatyw i projektów naukowo – badawczych, czego z całego serca sobie i Państwu życzymy!