USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczystość czepkowania studentów II roku pielęgniarstwa PWSZ im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Data publikacji: 30 maja 2019

35 przyszłych pielęgniarek oraz pielęgniarzy wzięło dziś udział w uroczystości symbolicznego nałożenia czepka. Tym samym wstąpili oni w szeregi tej niezwykle ofiarnej grupy zawodowej.

W środowe popołudnie odbyła się uroczystość „czepkowania” przyszłych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Wydarzenie od kilku lat tradycyjnie jest nieodłącznym elementem gnieźnieńskich Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, przypadającego w maju. Stąd też na uroczystości pojawili się nie tylko studenci, ale także przedstawiciele środowisk pielęgniarskich, władze uczelni oraz rodziny.

Na początku uroczystości zgromadzonych w auli uczelni powitał rektor dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ: – Dziś nie używamy czepków na co dzień, jednak życzę wam, abyście go zachowali na zawsze i by przypominał wam, co w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza jest najważniejsze. W imieniu całej społeczności akademickiej PWSZ, serdecznie gratuluję wam drodzy studenci wyboru kierunku studiów i cieszę się, że nie poddaliście się przy pierwszych trudnościach. Życzę wam wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a nade wszystko empatii do drugiego człowieka – mówił rektor, podkreślając przy tym iż gnieźnieńska PWSZ jest najlepszą w kraju według ostatniego ministerialnego rankingu.

Następnie dr hab. n. med. Danuta Dyk prof. PWSZ wygłosiła okolicznościowy wykład pt. „Strategia rozwoju pielęgniarstwa”. Tuż po nim, a także po krótkim przemówieniu prof. dr hab. farm. Michała Umbraita, Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, odbyła się główna część uroczystości – czepkowania przyszłych 32 pielęgniarek oraz 3 pielęgniarzy. Tuż po tym głos zabrali także zaproszeni goście, życzący wszystkim powodzenia w misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podtrzymywania dobrej opinii o pełnionym zawodzie.