USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczystość w murach PWSZ

Data publikacji: 17 grudnia 2008

W dniu 15 grudnia 2008r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Stanisławowi Taczakowi, pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego1918/1919, który w latach 1921- 1928 był dowódcą stacjonującej w Gnieźnie 17. Dywizji Piechoty.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele pw. Wieczystego Kapłana w Gnieźnie przy ulicy 28 grudnia, której przewodniczył ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, a słowo Boże wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Grzelak.

Po sprawowanej mszy zaproszeni goście, studenci PWSZ, oraz uczniowie i poczty sztandarowe z gnieźnieńskich szkół przemaszerowali na teren PWSZ przy ulicy Wrzesińskiej 45-53, gdzie miała miejsce kontynuacja uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniach okolicznościowych, Rektor PWSZ prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Winiarska, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Stachowiak, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Pan Stefan Barłóg, wraz z przedstawicielem gnieźnieńskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Panem Robertem Gawłem uroczyście odsłonili tablicę pamiątkową. Następnie ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś dokonał poświęcenia tablicy, pod którą zaproszeni goście i delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów.

Uroczystość została zakończona odśpiewaniem Roty.