USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

V Olimpiada Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 16 grudnia 2011

W piątek 16 grudnia 2011 r. po raz kolejny odbyła się w naszej uczelni olimpiada języków obcych, której uczestnikami byli studenci kształcący się w gnieźnieńskich uczelniach. Olimpiada była podzielona na dwa etapy. W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego (do wyboru). Z pierwszego etapu komisja wyłoniła pięciu studentów, z każdego języka, a następnie przeprowadziła część ustna olimpiady. Po dwóch godzinach zmagań poznaliśmy tegorocznych laureatów:

Język angielski:
1. Maciej Jasiński
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
2. Tomasz Błaszczyk
Uniwersytet Adama Mickiewicza – Kolegium Europejskie w Gnieźnie
3. Michał Szczepanowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Język niemiecki:
1. Paulina Jaskulska
Uniwersytet Adama Mickiewicza – Kolegium Europejskie w Gnieźnie
2. Maciej Karasiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
3. Dorota Wachowiak
Uniwersytet Adama Mickiewicza – Kolegium Europejskie w Gnieźnie

Jak podkreślają organizatorzy mgr Karol Matysiak i dr Małgorzata Korycińska-Wegner poziom tegorocznej olimpiady był bardzo wysoki i wyrównany.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów.