USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

VII edycji konkursu na parce dyplomowe „Swissstandards.pl Od teorii do praktyki”

Data publikacji: 04 grudnia 2019Konkurs przebiega dwuetapowo:
1. do 31.12.2019 studenci zgłaszają propozycje tematów swoich prac z krótkim planem/opisem założeń koncepcyjnych pracy na https://odteoriidopraktyki.pl/rejestracja/
2. po 15.01 – osoby zakwalifikowane do II etapu piszą pracę , mogąc korzystać ze wsparcia merytorycznego wybranego partnera- firmy szwajcarskiej

do końca 09.2020- przesyłasz obronioną pracę
do końca 11.2020 – wyłaniamy zwycięzców

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresów tematycznych:
– transport, spedycja, logistyka – Partner merytoryczny Izby : Fracht FWO Polska
– architektura wnętrz mieszkalnych – Partner: FRANKE Polska
– technika sanitarna – Partner: GEBERIT
– budownictwo, zarządzanie w budownictwie, marketing w budownictwie – Partnerzy: HILTI, SIKA
– technologia cieplna – Partner: Zehnder

Nagrodami w konkursie są płatne staże lub nagrody rzeczowe.