USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

VII Olimpiada Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 14 stycznia 2014

Dnia 14.01.2014 r. Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zorganizowało VII edycję Olimpiady Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna pod patronatem JM Rektora PWSZ w Gnieźnie prof. dra hab. Józefa Garbarczyka.

Wyniki olimpiady:

  • Miejsce I – Tomasz Drzewiecki – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
  • Miejsce II – Jakub Hałajczak – Informatyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
  • Miejsce III – Tomasz Półrolniczak – Informatyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Organizator olimpiady dziękuje wydawnictwu Pearson za ufundowanie nagród dla laureatów.