USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH

Data publikacji: 16 listopada 2018

6 listopada 2018 r. w siedzibie PWSZ w Koninie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. W obradach udział wzięli rektorzy, prorektorzy, kanclerze, kwestorzy, reprezentanci nauczycieli akademickich, a także przedstawiciele samorządów studenckich publicznych uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego (PWSZ Gniezno, PWSZ Kalisz, PWSZ Konin,, PWSZ Leszno, PWSZ Piła).
Zgromadzeni rektorzy dokonali prezentacji potencjału uczelni tworzących Związek, a następnie przewodniczący Związku przedstawił informację nt. celów i zadań Związku oraz kompetencji Rady Związku.


Podczas posiedzenia podjęto pierwszą uchwałę Rady w sprawie uchwalenia statutu Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Posiedzenie zakończyła dyskusja na temat planów i zamierzeń Związku do 2020 r.