USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wizja rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie – artykuł naukowy

Data publikacji: 11 maja 2020Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej tj.: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr Agnieszka Matłoka oraz mgr inż. Karol Ciesielski wraz ze studentkami kierunku technologii chemicznej – Klaudią Wekwerth, Agatą Kozłowską oraz Sandrą Strzelińską, a także z Panem prof. dr hab. Ryszardem Gołdyniem z Zakładu Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są autorami artykułu „Wizja rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie”, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunalnego nr 4 (343) str.47-51 2020. Nadmieniamy, że „Przegląd Komunalny”, to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska, wydawane od ponad 25 lat przez firmę ABRYS. Wersja papierowa czasopisma wkrótce będzie dostępna w Bibliotece Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Istnieje też możliwość prenumeraty tego czasopisma przez stronę http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2020-4-1134

Artykuł Wizja Rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie; A. Matłoka, J. Siepak, R. Gołdyn, K. Ciesielski, K. Wekwhert, A. Kozłowska, S. Strzelińska, PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4; str.47-51, 2020 r.