USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wizyta Komendanta KPP w Gnieźnie

Data publikacji: 07 czerwca 2024

W dniu 05.06.2024 r. na zaproszenie Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Pana prof. dr. hab. Jerzego Koniecznego, studenci II roku na kierunku Analityka Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ANS w Gnieźnie, wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowej Policji w Gnieźnie Panem insp. Przemysławem Kozaneckim oraz Profilaktykiem Społecznym KPP w Gnieźnie Panem asp. sztab. Krzysztofem Sochą.

W ramach praktyk wewnętrznych, które studenci Analityki Bezpieczeństwa realizują na 4 semestrze, analizie oraz badaniom na wielu płaszczyznach, poddawane jest pojęcie bezpieczeństwa mieszkańców m. Gniezno oraz powiatu gnieźnieńskiego, a także możliwości zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, ukierunkowanym na Infrastrukturę Miejską m. Gniezno.

Spotkanie z przedstawicielami gnieźnieńskiej Policji, umożliwiło naszym studentom zapoznanie się ze strukturą organizacją Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz ze specyfiką służby w Policji oraz roli, jaką pełni ta formacja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pan asp. sztab. Krzysztof Socha zajmujący się zagadnieniami  Profilaktyki Społecznej, przedstawił zadania jakie wynikają z Jego obowiązków służbowych do których należą propagowanie zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ciekawym punktem spotkania, było omówienie różnego rodzaju przypadków związanych z cyberprzestępczością oraz metodami działań przestępców z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Zaangażowanie i zainteresowanie, jakie studenci wykazali podczas wizyty, skutkowało owocną dyskusją oraz wymianą poglądów na temat możliwości zapobiegania przestępczości w naszym regionie. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z przedstawicielami KPP w Gnieźnie nie tylko dostarczyło naszym studentom wiedzy, ale umożliwiło także kształtować postawy obywatelskie i szacunek do pracy służb mundurowych.