USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wspólne zajęcia laboratoryjne studentów PWSZ i uczniów II LO

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Dnia 2 czerwca 2006 roku w Instytucie Ekotechnologii Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie odbyły się gościnnie zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej dla uczniów klasy II d z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie, którzy przybyli wraz z Panią Dyrektor mgr Danutą Bolińską.
Licealiści mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń chemicznych z zakresu strącania osadów, określenia barw otrzymanych osadów oraz zbadania właściwości chemicznych tlenków, a także przeprowadzenie reakcji redoks. Ponadto uczniowie wykonali doświadczenia mające na celu zaobserwowanie zmiany barwy wskaźników np. fenoloftaleiny, oranżu metylowego czy soku z czerwonej kapusty w zależności od wpływu środowiska kwaśnego czy zasadowego. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych uczniowie zapoznali się z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium z chemii nieorganicznej i ogólnej. W zajęciach uczniom pomagali studenci z II roku Ekotechnologii działający w Naukowym Kole Ochrony Środowiska. Zajęcia zakończyły się efektownym pokazem „wybuchu wulkanu” – rozkład dwuchromianu amonu. Studenci Ekotechnologii PWSZ wraz z uczniami II LO w Gnieźnie podczas wspólnych zajęć laboratoryjnych z chemii.