USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Współpraca z II LO w Gnieźnie

Data publikacji: 19 grudnia 2008

01

W dniu 11 stycznia 2008 r. prof. dr hab. Józef Garbarczyk- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie podpisał wspólnie z Panią Dyrektor- mgr Danutą Bolińską porozumienie o objęciu opieką dydaktyczną II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Porozumienie jest wynikiem chęci rozszerzenia dotychczasowej dobrej współpracy pomiędzy szkołami. Młodzież z II LO już wielokrotnie gościła na zajęciach w laboratoriach PWSZ w Gnieźnie. Porozumienie przewiduje również  inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w prowadzonych przez uczelnię badaniach naukowych.