USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wspomnienia z mobilności

Data publikacji: 26 czerwca 2023

Wizyta Koordynatora Programu Erasmus+ w Nursing School of Coimbra

W dniach 17.06-22.06.2023 r. Koordynator Programu Erasmus+ mgr Aleksandra Jankowiak-Bernaciak odwiedziła Uczelnię partnerską ANS Gniezno – Nursing School of Coimbra.  

Mobilność była doskonałą sposobnością do przyjrzenia się jak działa International Office naszego partnera – Uczelnia z Portugalii przyjmuje co roku blisko 100 studentów zagranicznych na praktyki i studia dofinansowane ze środków Programu Erasmus+, może pochwalić się niemal 90 partnerami na całym świecie, koordynuje i uczestniczy w licznych projektach naukowo-badawczych i kształci około 2000 pielęgniarek i pielęgniarzy na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Podczas mobilności zrealizowano wiele spotkań, między innymi z Koordynatorem Biura Współpracy z Zagranicą Profesor Rosą Maria dos Santos Moreira oraz z pracownikiem Biura Erasmus + Carlosem Beltrao. W prezentacji uczelni i panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele wyższych uczelni z m. in. Kolumbii, Brazylii, Turcji czy Hiszpanii, a wymiana doświadczeń dotyczących organizacji mobilności studenckich i pracowniczych okazała się bezcenna. Częścią programu mobilności było spotkanie z pracownikami biura GAP – Project Support Office, którego Koordynatorem jest dr Dina Marques. Zadaniem tego biura jest obsługiwanie projektów badawczych i naukowych finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych i wewnętrznych.  Uczelnia z Coimbry planuje także przyłączyć się do inicjatywy European University Alliance, który jest kolejnym przedsięwzięciem biura GAP. Wreszcie, kwintesencją każdego wyjazdu Erasmusowego jest poznawanie nowych kultur i ten wyjazd z pewnością nie był wyjątkiem. Ostatniego dnia pobytu zorganizowana została wycieczka z przewodnikiem po urokliwym starym mieście oraz zwiedzanie najstarszej uczelni w Portugalii (i jednej ze starszych na świecie), wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO – University of Coimbra. Uczelnia ta, malowniczo położona na wzgórzu miasta, przez wieki zachowała swój charakter, dzięki czemu Coimbra uzyskała charakter miasta uniwersyteckiego. 

Podsumowując, wyjazd był doskonałą sposobnością do wymiany dobrych praktyk i podzielenia się doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej oraz pozwolił zacieśnić więzy między partnerami i promować naszą Uczelnię za granicą. 

Erasmus+  

Zmienia życie, otwiera umysły