USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wyjazd studyjny do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Data publikacji: 23 listopada 2022W dniu 21 listopada 2022 studenci 5 i 7 semestru kierunku Informatyka uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). PCSS to centrum naukowo-badawcze afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. PCSS oferuje dostęp do e─Infrastruktury na światowym poziomie. Główne gałęzie działalności PCSS to „Cyfrowa Nauka” – przedsięwzięcia typu „proof of concept”, „Cyfrowa Gospodarka” – ukierunkowana na rozwiązania ICT oraz szerzenie wiedzy oraz świadomości współczesnych rozwiązań z dziedziny Informatyki wśród społeczeństwa – „Innowacje Społeczne”.

  • Zajęcia w PCSS rozpoczęły się od krótkiego wykładu i przedstawienia struktury organizacyjnej oraz obszarów działalności PCSS.

Następnie studenci zwiedzili szereg specjalistycznych laboratoriów:

  • W Laboratorium Integracji Technologii ICT z Otoczeniem – Laboratorium Telemedycyny – studenci zapoznali się z możliwościami realizacji wideokonferencji 3D podczas przeprowadzania specjalistycznych operacji medycznych.
  • W Laboratorium Serwerowym – studenci zapoznali się z infrastrukturą sieciową, systemami składowania danych oraz usługami udostępniania zasobów obliczeniowych. Przedstawiono nam zasady chłodzenia serwerów oraz omówiono sposoby odzysku ciepła do ogrzewania pomieszczeń PCSS. Szczególne wrażenie zrobiła na nas informacja o standardzie komunikacji optycznej z rekordową prędkością 100 Gb/s oraz o superkomputerze ALTAIR.
  • W Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej – studenci mogli doświadczyć działania wielkoskalowych modeli 3D, generacji rzeczywistych obrazów 3D oraz obrazów wirtualnych.
  • W Laboratorium Technologii Interfejsów Głosowych dla Usług Nowej generacji – Dział Nowych Interfejsów Użytkownika – studenci dowiedzieli się w jaki sposób działają specjalistyczne systemy rozpoznawania mowy.
  • W Laboratorium Symulacji i Zintegrowanego Sterowania Zasobami w Multidomenowych Ekosystemach Sieciowych – studenci zapoznali się z metodami monitoringu ruchu sieciowego w sieciach krajowych oraz europejskich – szczególnie sieci optycznych nowej generacji 1/10/100 GE.
  • W Laboratorium Usług Nowych Mediów UHD w Sieciach Optycznych – studenci zapoznali się z możliwościami rejestracji materiałów filmowych w jakości Ultra HD 8K oraz zasadami wyświetlania obrazu o rozdzielczości 8K za pomocą 12 projektów.

Aktywnie i praktycznie czyli zgodnie z ideą ANS Gniezno zakończył się wyjazd studyjny do PCSS !


Szkolenie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa
z projektu: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022”.