USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wyjazd studyjny studentów informatyki

Data publikacji: 13 grudnia 2023

W dniu 11 grudnia 2023r. studenci drugiego i trzeciego roku Informatyki wraz z wykładowcą dr. inż. Mariuszem Nowakiem uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do budynku zeroenergetycznego zlokalizowanego w kampusie Politechniki Poznańskiej.  

Budynek został oddany do użytku we wrześniu 2020 roku, a swoją architekturą nawiązuje do proporcji Partenonu na Akropolu. Obiekt został zaprojektowany i wykonany z wysokowydajnym i energooszczędnym wyposażeniem technicznym. Wszystkie instalacje technicznego wyposażenia budynku zostały zintegrowane i są zarządzane za pomocą systemu BMS (Building Management System). Energia pobierana jest z ziemi za pomocą pomp ciepła oraz ze słońca za pomocą paneli fotowoltaicznych. Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) pokrywa 80% zapotrzebowania na ciepło zimą oraz chłód latem. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną nie przekracza 50 kWh/m2/rok. 

W części teoretycznej studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania systemu BMS, z narzędziami do zdalnego monitorowania i wizualizacji oraz algorytmami sterowania instalacjami budynkowymi.  

W części praktycznej studenci mieli okazję zaznajomić się z zasadami funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej PV (PhotoVoltaics) oraz falowników, pompami ciepła wraz z systemem wytwarzania i zrzutu ciepła, źródłami ciepła i chłodu, wentylacją mechaniczną ogólną i pożarową.
Wszystkie wymienione systemy budynkowe są zintegrowane i sterowane poziomu BMS z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. 

Wizyta w budynku zeronenergetycznym była okazją do sprawdzenia w jaki sposób narzędzia informatyki wspomagają obsługę skomplikowanych instalacji budynkowych, a systemy automatyki zapewniają komfort mikroklimatyczny. Zarządzanie infrastrukturą budynkową nie jest dzisiaj możliwe bez wykorzystania serwerów, sieci komputerowych, baz danych i rozwiązań chmurowych.