USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wyjazd technologiczny do f-my CEMBRIT

Data publikacji: 17 kwietnia 2019

Dnia 15 kwietnia 2019 r. grupa studentów 2-go roku ze specjalności Zarządzanie i inżynieria produkcji  z opiekunami uczelnianymi  odwiedziła zakład Cembrit  Production  S.A. w Trzemesznie.  Cembrit  to wiodący producent wyrobów włókno-cementowych w Europie, który oferuje  szeroką gamę produktów na elewacje, dachy i do wnętrz obiektów użytkowych.Przewodnikiem zakładowym był mgr inż. Sławomir Szczeblewski, absolwent PWSZ w Gnieźnie.  Najpierw, bazując na makiecie demonstracyjnej,  przedstawił zwiedzającym cały proces technologiczny realizowany w zakładzie. Potem,  oprowadził grupę wzdłuż linii technologicznej, zaprezentował dział kontroli jakości i laboratorium zakładowe.  Po zwiedzaniu,  członek Zarządu dyr. Andrzej Konieczka zaprosił zwiedzających na spotkanie, podczas którego  osobiście przekazał wiele interesujących informacji  i spostrzeżeń z własnej praktyki zawodowej. Wycieczka uświadomiła wszystkim,  jak zorganizowana jest nowoczesna fabryka realizująca określoną technologię, jak ważna jest automatyzacja i robotyzacja produkcji i jak trudno czasami wyeliminować pracę rąk ludzkich.